Hana Otevřelová

Sluchové vnímání a sluchová pamět

Od narození poznáváme svět díky smyslům. Sluchem vnímá dítě hodně podnětů ze svého okolí ještě před narozením.  Slyší příjemný hlas lidí okolo něj. Konejšivý a uklidňující tón hlasu maminky. Postupně se sluchové vnímání zdokonaluje, tříbí. Po narození jsou ještě reakce na zvuk nediferencované, později začne rozlišovat zvuky příjemné od nepříjemných, s dalším vývojem dítě sluchové podněty lépe rozlišuje, učí se naslouchat, rozlišovat různé zvuky, řeč, rytmizaci říkadel, písniček, pohádek. Zpočátku vnímá dítě řeč jako celek, později se učí rozlišovat slova, slabiky, hlásky.

U dítěte posuzujeme tyto oblasti sluchového vnímání:
Sluchové rozlišování, které je nutné k odlišení krátkých a dlouhých samohlásek, dále musí sluch rozlišit tvrdost a měkkost samohlásek, slabik. Sluchová paměť je důležitá pro zapamatování si informací, které děti získávájí sluchovou cestou od rodičů a učitelů. Sluch má také umět hlásky spojit dohromady do slabik a slov, ale také naopak, měl by je umět analyzovat. Pro úspěšný start ve škole je zralost popsaných sluchových funkcí nezbytná. Sledování těchto oblastí nám napoví, kterým částem sluchového vnímání je dobré se věnovat, protože jsou důležité pro školu, především pro psaní diktátů, ale také pro čtení.

Jak rozpoznat na projevu dítěte (ne)zralost sluchových funkcí? 
Naslouchá dítě vyprávění? Dokáže vyslechnout celou pohádku, kterou mu předčítáte? Vydrží u čtení? Umí vám povyprávět, o čem jste četli? Umí dát dítě přednost tomu, co mu právě říkáte, a to i v případě, když slyší i jiné zvuky? Máte pocit, že vás dítě neposlouchá? Pamatuje si říkadla? Zapamatuje si instrukci, kterou mu říkáte? Máte někdy pocit, že vás dítě vůbec nevnímá? Nezralost výše pojmenovaných sluchových funkcí ovlivní úspěšnost budoucího školáka. Jejich nezralost může být příčinou specifických poruch učení, převážně dysortografie, také však dyslexie. Více informací o dysortografii, dyslexii najdete na stránce Jak napravit poruchy učení. Správnému rozvoji sluchových funkcí se aktivně věnujeme už v předškolním věku. Je vhodné se poradit s odborníky, se speciálním pedagogem.


Líbil se Vám tento článek? Sdílejte ho se svými přáteli, ať si ho také mohou přečíst.


Přejete si dostávat pravidelné informace o novinkách?

Nejnovější články

Během vánočního volna jsem zhlédla americký film. Moc se mi líbil. Byl plný života se vším všudy. Nechyběl jemný humor, smutek, zklamání, životní ztráty i nálezy, síla náhody. Z mého pohledu šlo o něžně natočený příběh mnoha lidí v průběhu jejich života

Jak oznámit dítěti, že se rozvádíme? Odpověď na tuto otázku by mohla být jednoduchá a přímočará. Tedy pokud by bylo jednoduché a přímočaré prožívání všech, kterých se rozvod týká. A to obvykle není. Muž a žena řeší otázku svého partnerství. To se rozpad

Matematické představy se vyvíjejí postupně, a to stejně jako ostatní schopnosti a dovednosti, o kterých je pojednáno na jiných místech těchto stránek.

Soubory cookies pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat mé služby. Prohlížením tohoto webu s jejich používáním souhlasíte.

Informace o cookies

Co je to cookie a proč je využíváme?

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například ke sledování počtu návštěvníků na stránce

Ohrožuje používání souborů cookies mé soukromí?

Při zpracování těchto souborů důsledně dbáme na ochranu vašeho soukromí a vždy postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy a etickými standardy. Veškeré získané údaje chráníme za použití těch nejmodernějších technologií, a dalším osobám či firmám je sdělujeme pouze v nezbytně nutném rozsahu, vyjma případů, kdy nám poskytnutí osobních údajů může uložit zákon.

Mohu ukládání souborů cookies do mého zařízení nějak zabránit?

Ano, stačí, když si před návštěvou našich stránek ve svém prohlížeči spustíte funkci anonymního prohlížení. V takovém případě je ale možné, že se vám některé části našich stránek nebudou zobrazovat správně a jejich prohlížení pro vás může být složitější.

Právní důvod: Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako náš “oprávněný zájem správce”. K používání dalších souborů cookie nám dáváte souhlas nastavením svého prohlížeče. Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.

Základní rozdělení cookies je podle subjektu, který cookie na webové stránce umísťuje a následně využívá.