Hana Otevřelová

Kontakt

Kontakt


Hana Otevřelová
+420 736 754 416
hana.otevrelova@seznam.cz

Adresa místa podnikání

Štěchovice - Masečín 104
252 07 Štěchovice
IČ: 45676291

GUD Studio, s.r.o.


Adresa sídla firmy:
Masečín 104
25207 Štěchovice
IČ: 26746751

Konzultace a terapie probíhají v

Radlická 505/58
Praha - Smíchov

Dostupnost v místě Radlická

Parkování - zdarma před domen
Metro Anděl ("Na Knížecí") - 5min pěšky
Tram "7,21" ("Křížová") - 4min pěšky
BUS "120,231" ("Křížová") - 4min pěšky
Vlak / PID ("Smíchovské nádraží") - 13min pěšky
Park Santoška - 2min pěškyKdo je Hana Otevřelová

Hana Otevřelová se věnuje výchově a vzdělávání dětí, jejich prospívání v rodině, ve škole, mezi vrstevníky.

Jako speciální pedagožka pomáhá převážně při prevenci a nápravách specifických poruch učení a chování
(dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, porucha koncentrace pozornosti, hypoaktivita, hyperaktivita).

Při přípravě dětí na budoucí nároky školy, tedy na zvládání čtení, psaní, počítání, pracuje s dětmi přibližně od pěti let.

Školákům pomáhá překonávat překážky v učení, které jim specifická porucha učení přináší.

 • Vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se zaměřením na etopedii a psychopedii.
 • Je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde vystudovala sociologii, a to se zaměřením na sociologii výchovy a rodiny.
 • Je držitelkou osvědčení mnoha akreditovaných kurzů a seminářů zaměřených na prevenci a péči o děti se specifickými poruchami učení a chování:
  • Metoda dobrého startu
  • Maxík – stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou
  • Neklidné dítě v MŠ, projevy, příčiny a pomoc
  • Náprava grafomotorických obtíží u dětí předškolního a mladšího školního věku za využití arteterapeutických a relaxačních prvků
  • FIE
  • Jak vést reedukační skupiny pro žáky základních škol s SPU
  • Deficity dílčích funkcí – Brigitte Sindelar
  • KUPOZ, KUMOT, KUPREV
  • Senzomotorická cvičení
  • Percepčně-motorická oslabení ve školní praxi
  • Výchova a vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra I., II.
  • Dyskalkulie - diagnostika a reedukace – mladší a starší školní věk
  • Metody vyučování čtení...

Jako rodinná terapeutka se setkávám s rodinami, které hledají řešení témat, které je trápí.
Hlavní pozornost je zpravidla věnována vztahům rodičů a dětí. Členové rodiny přinášejí různá témata, například potíže s výchovou, obtíže při separaci a dospívání dětí, komplikace při vstupu dětí do mateřské školy, problémové chování dětí, nelehké situace v době rodinné krize, rozvodové situaci, vstupem nového partnera do stávající rodiny… Společně se členy rodiny hledáme nové pohledy na daná témata, jiné možnosti řešení, které budou pro rodinu a její jednotlivé příslušníky přínosem. Snaží se pomoci při fungování stávající i nově vznikající rodiny jako celku, a to tak, aby se všem členům dobře dařilo.

 • Čtyřletý výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch
 • Práce s časovou osou I.
 • Soustavné vzdělávání a rozvoj v rámci oboru:
  • Pravidelná účast na supervizních a intervizních setkáních
  • Absolvování seminářů - například Terapeutický a diagnostický potenciál hry, Psychické trauma, Úvod do motivačních rozhovorů,
   Konflikty a jejich řešení

Je členkou Komplexní péče. Komplexní péče je volné sdružení odborníků, které vzešlo z vnitřní potřeby jejich členů. Cílem Komplexní péče je poskytnout systematickou péči klientům z řad dětských lékařů, neurologů, psychologů, logopedů, fyzioterapeutů, speciálních pedagogů, pedagogů a rehabilitačních pracovníků, kteří se věnují dětem s diagnózou LMD (ADD,ADHD).

Je členkou Asociace soukromých poradenských pracovníků (dále jen ASPP). ASPP je dobrovolné nezávislé sdružení vysokoškolsky vzdělaných odborníků, kteří se zabývají především problematikou specifických vývojových poruch učení a chování v celé její šíři, od prevence a diagnostiky SPUCH po reedukaci, poskytování pomoci při zajišťování výukové tolerance těchto žáků v mateřských, základních a středních školách.

Je autorkou publikace Minipříběhy dětí se specifickými poruchami učení a chování, která přívětivou formou nechává nahlédnout čtenáře do prožívání dětí s již objevenou, respektive budoucí poruchou učení a chování. Publikace současně nabízí rodičům tipy, jak rozpoznat projevy daných poruch.

Věnuje se přednáškové činnosti pro laickou i odbornou veřejnost, a to jak pro rodiče, tak pro kolegy z řad mateřských center, mateřských a základních škol. V přednáškách propojuje teoretické znalosti s návodnými ukázkami z praxe, kdy se vzájemně prolíná speciálně pedagogický přístup s terapeutickým.

Spolupracuje na projektech, například Komplexnost, časovost, posloupnost – vše pod jednou střechou, dále projekt Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb - VIP III a další.

Je matkou dítěte se specifickými poruchami učení. Vnímá problematiku dětí také z pohledu rodiče. Účinnost nápravných postupů, které doporučuje rodičům, si mohla sama ověřit při práci se svými dětmi.


Moje reference

 • Dítě hyperaktivní, impulzivní s nedostatkem schopn

  Vážená paní Otevřelová,

   

  dovoluji si poděkovat za vstřícné jednání v domlouvání termínu, během diagnostiky problémů našeho syna a především za následnou péči a trpělivost při odstraňování vad. Nejen pro nás rodiče, ale především pro našeho syna jste Vaší péčí otevřela dveře k řešení problémů, které se až do setkání s Vámi zdály neřešitelné.

   

  Ještě jednou děkuji

  S pozdravem

  Tomáš Elicer

 • K paní Otevřelové

  chodíme krátce, ale po pravidelném cvičení co nám zadala, začínáme na našem synovi vidět výsledky. Jen můžu doporučit návštěvu u Paní Otevřelové, je moc fajn i náš Peťka jí vzal za slovo  a ten se jen tak nedá.V.Matoušková 

 • Dítě hyperaktivní, impulzivní s nedostatkem schopn

  se soustředit. Co s ním? A jak to zvládnout ve škole a doma a ještě se k tomu nezbláznit? Pro mnohé rodiče nadlidský výkon. Možná, že některým, kdo čtete tyto řádky, mluvím z duše. Zažila jsem si své a zkoušela různé metody a možnosti. Nakonec jsem navázala spolupráci se speciální pedagožkou paní Hanou Otevřelovou, která používá různé formy, druhy a metody testování žáků, se kterými pak podle toho pracuje.  Je to individuální přístup z jejího hlediska řešen jak na individuální tak i populační úrovni, řeší s dalšími kolegy i hloubku postižení a následné propojení s ostatními kolegy – např. fyzioterapie. Výsledky se dostaví a s ním i tolik očekávaný klid, že to půjde. Jde to – jen musíte na své dítě nároky klást, ne se jim vyhýbat a chtít pro něj úlevy. To není řešení. Řešením je systematická práce pod vedením odborného pedagogického pracovníka, což mohu jen doporučit….a ne poprvé.

   

  Mgr. Patricie S.

 • Od maminky - Brandýs

  Dobry den paní Otevřelová, 
  po workshopu s Vámi si vice všímám věcí, které jsem brala jako samozřejmost. Vnímám, co všechno moje děti dokážou a s čím vším se každý den potýkají. Uvědomuji si jaký obrovský kus cesty ušly a jak jsou dokonalé a šikovné. To jsem tedy věděla i drive, ale nějak jsem sklouzla k tomu, brát to automaticky. Jsem na ně pyšná, naše rodina je to nejlepší a nejsmysluplnější, co mě v životě potkalo. Ted se zaměřím na to, abych jim to já zbytečně nepokazila. Jdu objednat rostoucí židličky   
  Moc děkuji a přeji hodně lásky. 
  Zuzana K.

 • Z workshopu od rodičů

  Dobrý večer,

  posílám krátkou zpětnou vazbu na workshop. 

  Workshop hodnotím velmi kladně. Výborné bylo, že jsme si mohly prakticky vyzkoušet jednotlivé úkoly. Lektorka byla vstřícná, zábavná a mluvila k věci. Dozvěděla jsem se mnoho nového. I když má dcera ještě několik let do školy nepůjde, tak určitě je to přínosné do budoucna. Získané informace určitě využiji ve své učitelské profesi. Děkuji za tento workshop. 

  S pozdravem

  Lenka H.

 • Od maminky z Prahy

  Dobrý den,

  zúčastnila jsem se včerejšího workshopu a ráda bych Vám k němu dala zpětnou vazbu. Na workshop jsem původně jít neplánovala. Jsem pracovně dost vytížená a také jsem žila jsem v přesvědčení, že když mám syna na základní škole, tak již vlastně vše vím. Přišla jsem, protože paní učitelka Hanka několikrát po mém manželovi vzkázala, abych určitě dorazila. Musím říct, že tak zajímavé pozdní odpoledne jsem již dlouho nezažila. Paní magistra byla velmi zajímavá, zábavná a já se dověděla spoustu nových informací, o kterých jsem mnohdy ani netušila, že existují, viz má křížená lateralita. Chtěla bych Vám moc poděkovat za tento workshop. Opravdu se velmi povedl. Vím, že to bylo pro Vás velmi náročné tam s námi nad rámec Vaší pracovní doby být. Občerstvení bylo naprosto luxusní. Teď vím, proč mým dětem u vás tak chutnalo a stále chutná.
  Takže na závěr, moc děkuji.

   

  S pozdravem Romana H., Praha 2

   

  PS: Knihu jsem si hned včera večer objednala a o Vašem skvělém workshopu dvěma mým kolegyním s předškoláky hned poreferovala.

 • Od maminky z Vendolí

  Moc bych chtěla poděkovat za včerejší besedu, u nás ve školce, ve Vendolí. Byla pro mě velkým přínosem. Ať už názorné ukázky nebo zajímavosti ohledně přípravy budoucího prvňáčka do školy. Opravdu doporučuji všem rodičům malých dětí (3-5 let) nejen těch předškolních.

 • MŠ Velemín
  • Dobrý den paní Mgr. Otevřelová,
   chtěla bych Vám touto cestou moc poděkovat za úžasné přednášky, které proběhly na naší MŠ Velemín.
   Získala jste si nás všechny velmi vřelým a milým přístupem. Vaše přednášky byly opravdu na vysoké úrovni a pro rodiče i učitelky z MŠ velkým přínosem. Největším důkazem, že se nám Vaše přednášky líbily bylo, že si rodiče třetí setkání s Vámi vyžádali sami. Nejvíce rodiče zaujalo, že si společně se svými dětmi vyzkoušeli a procvičili různá cvičení, která jim pomohou při vstupu do ZŠ. Ještě jednou za celý kolektiv a rodiče moc děkujeme.

              ved. učitelka I.Chmelařová MŠ Velemín

 • Z workshopu školní zralost
  • Vážená paní Otevřelová,

  tak mne napadá, že máte případné příjmení ke své profesi: otevíráte oči rodičům (a pedagogům), kteří chtějí vidět..., kéž by jich byla většina.

  Chci moc poděkovat za páteční podvečer, kdy jste v kostce shrnula všechny oblasti, které je potřeba u dítěte rozvíjet. Workshop je praktický a zahrnuje ukázky, kdy se člověk musí sám vžít do situace dítěte. A také je znát, že máte zkušenosti nejen z praxe, ale i ze svého života. 

  Jen mě tak napadá, že by možná nebylo od věci tyto informace ve stručné formě předkládat už nastávajícím maminkám třeba v rámci předporodních kurzů. Nebo mladým dívkám na středních školách v rámci "rodinné výchovy". Protože z vlastní praxe vidím, že mnozí rodiče čekají, že jejich dítě začne rozvíjet a vychovávat až mateřská škola, nebo v ještě horším případě základní škola. 

   

  Ještě jednou děkuji a přeji mnoho spokojených a rozvíjejících se klientů :).

  Michaela Holasová

 • Od paní ředitelky
  • Děkuji ještě jednou za odpoledne s předškoláky, rodiče byli velmi nadšeni a my budeme velmi rády, pokud si nás zaevidujete a budete jezdit každý rok.

              S přáním hezkého dne Čadilová Jitka

 • Ze setkání v MŠ
  • Dobrý den paní Mgr. H. Otevřelová,

  musím Vám poděkovat za Váš workshop pro rodiče. Píši po týdnu z důvodů získávání zpětné vazby od rodičů.  A ta je velice pozitivní. Rodiče byli spokojení a setkání s Vámi mnohým otevřelo oči v přístupu k jejich dětem.

  Budu se těšit někdy příště na další spolupráci.

  Božena Jarošová

  ředitelka MŠ

 • MŠ Údlice
  • Dobrý den,

  p.Otevřelová, ráda bych Vám poděkovala za nevšední zážitky při workshopu, který se uskutečnil v Mateřské škole Údlice. Tuto akci jsme zorganizovali poprvé, ale již nyní vím, že se určitě nekonal naposledy. Setkání s Vámi bylo nevšední, pln emočních zážitků a bylo to prima strávené odpoledne. Rodiče jsou nadšeni, že se mohli seznámit s novými pojmy a co nejvíce chválili, byla společná spolupráce s dětmi. Zkrátka – nebyl to ,,ztracený čas“, ale nádherné a smysluplné odpoledne. Prostě PRIMA ODPOLEDNE. Děkujeme  a těšíme se opět brzy na viděnou. 

 • Poděkování od tatínka  Vážená paní Otevřelová, rád bych ještě jednou z odstupem času poděkoval. 

  Když vidím oba syny, ale především svého staršího syna jít šťastného do školy i ze školy, šťastného utíkajícího na své další zájmy do ZUŠ, do sportovního klubu, dívám se na úspěchy obou v hudbě, výtvarném oboru, sportu i ve škole, jak svobodně se pohybují v různých týmech a jsou oblíbeni, tak si s vděčností vzpomínám na pomoc, které se nám od Vás dostalo, abychom společně překonali dyslektické vady mého staršího syna i problémy, které dyslexii často provází. 

  Vidět nadané dítě, které se trápí ve škole a nemít žádné skutečně funkční nástroje jak mu pomoci, bylo pro mne rodiče velmi frustrující. 

  Poskytla jste nám celou řadu cest, jak situaci překonat a myslím, že jsme společně našli tu, která vedla s odstupem času až neuvěřitelně rychle k překonání potíží i ke štěstí mých synů. Pro mne je i velkým zadostiučiněním, když si synové čas od času vzpomenou, "jak jsem jezdili za paní Otevřelovou", přestože to pro ně vlastně byla povinnost i s několika návaznými povinnostmi doma pro nás všechny.

  Tomáš Elicer

 • MŠ Milevsko

  MŠ Kytička Milevsko

  V době od ledna do května letošního roku se v naší mateřské škole scházeli rodiče budoucích předškoláků s Mgr. Hanou Otevřelovou. Tématem setkávání byla otázka, zda jsou děti zralé a dobře připravené na vstup do ZŠ. Významnou součástí byly workshopy rodičů s dětmi, při nichž rodiče názorně viděli, co jejich dětem nedělá problémy a na co by se naopak měli více soustředit, aby předešli případným problémům. Workshopy pomohly rodičům, kteří váhali, zda je jejich dítě na školu připravené, se rozhodnout. Pro nás, učitelky, to byla zpětná vazba, že vedeme děti správně a soustředíme se správným směrem. Jménem rodičů, dětí i pedagogů z MŠ Kytička děkuji a těším se na další příjemnou a přínosnou spolupráci.

  Marcela Brčková

 • Poděkování od maminky

  Dobrý den, chci moc poděkovat za páteční přednášku pro předškoláčky v MŠ Pražská Brandýs n.L. Přednáška byla pro mne velice zajímavá, informačně přínosná, poutavě koncipovaná. Odnesla jsem si celý list poznámek a úkolů pro děti a už je doma plníme a zkoušíme. Ještě jednou moc děkuji Radka Novotná (maminka s dvojčaty) 

 • Přednáška Brandýs

  Dobrý den,

  dne 2.3. jsem se zúčastnila Vámi vedeného semináře pro rodiče předškoláků ve školce Duha v Brandýse.

  Seminář se mi velmi líbil jak svým obsahem, tak i formou.

  Některé poznatky využiji nejen jako rodič, ale také jako učitelka na prvním stupni ZŠ.

  S pozdravem,

  Veronika Švecová

 • MŠ Pražská - Brandýs

  Vážená paní Otevřelová,

  děkuji Vám za přístup k Vašemu e-booku a zároveň za velice přínosné i zábavné dvě hodiny, které jsem s Vámi před 14-ti dny strávila jako učitelka MŠ a zároveň maminka nastávající školačky při workshopu v MŠ Pražská - Brandýs nad Labem.
  S našimi předškoláky se věnujeme pravidelně přípravě na první třídu a tak bylo zajímavé se na tuto věc podívat obrazně očima dětí. Vaše přednáška byla poutavá a přestože se konala v pátek pozdě odpoledne, neusínaly ani učitelky, ani maminky 
  Ještě jednou děkuji. Mám šestiletou dceru, velice šikovnou a bystrou, za měsíc jdeme k zápisu, zatím úspěšně provičujeme náměty od Vás.

  Přeji Vám hodně úspěchů a štěstí i zdraví,

  Monika Šlajsová 

 • MŠ Vémyslice

  Dobrý den, paní magistro, 
  chci Vám ještě jednou touto cestou poděkovat za velmi poutavý a přínosný seminář pro rodiče a děti na téma školní zralost. Prostě jste mezi ně zapadla úplně bez nejmenších zábran, přirozeně. Váš výklad byl srozumitelný všem rodičům. Děti jste si získala hned. Přejeme Vám mnoho takto povedených seminářů! 
  Jana Slámová, MŠ Vémyslice. 

Přejete si dostávat pravidelné informace o novinkách?

Nejnovější články

Během vánočního volna jsem zhlédla americký film. Moc se mi líbil. Byl plný života se vším všudy. Nechyběl jemný humor, smutek, zklamání, životní ztráty i nálezy, síla náhody. Z mého pohledu šlo o něžně natočený příběh mnoha lidí v průběhu jejich života

Jak oznámit dítěti, že se rozvádíme? Odpověď na tuto otázku by mohla být jednoduchá a přímočará. Tedy pokud by bylo jednoduché a přímočaré prožívání všech, kterých se rozvod týká. A to obvykle není. Muž a žena řeší otázku svého partnerství. To se rozpad

Matematické představy se vyvíjejí postupně, a to stejně jako ostatní schopnosti a dovednosti, o kterých je pojednáno na jiných místech těchto stránek.

Soubory cookies pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat mé služby. Prohlížením tohoto webu s jejich používáním souhlasíte.

Informace o cookies

Co je to cookie a proč je využíváme?

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například ke sledování počtu návštěvníků na stránce

Ohrožuje používání souborů cookies mé soukromí?

Při zpracování těchto souborů důsledně dbáme na ochranu vašeho soukromí a vždy postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy a etickými standardy. Veškeré získané údaje chráníme za použití těch nejmodernějších technologií, a dalším osobám či firmám je sdělujeme pouze v nezbytně nutném rozsahu, vyjma případů, kdy nám poskytnutí osobních údajů může uložit zákon.

Mohu ukládání souborů cookies do mého zařízení nějak zabránit?

Ano, stačí, když si před návštěvou našich stránek ve svém prohlížeči spustíte funkci anonymního prohlížení. V takovém případě je ale možné, že se vám některé části našich stránek nebudou zobrazovat správně a jejich prohlížení pro vás může být složitější.

Právní důvod: Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako náš “oprávněný zájem správce”. K používání dalších souborů cookie nám dáváte souhlas nastavením svého prohlížeče. Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.

Základní rozdělení cookies je podle subjektu, který cookie na webové stránce umísťuje a následně využívá.