Hana Otevřelová

Informace o zpracování osobních údajů
a
Souhlas se zpracováním osobních údajů

dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“)

Informace o zpracování osobních údajů

Zpracovatel údajů: Mgr. Hana Otevřelová
IČ: 45676291
Štěchovice – Masečín 104, 25207
e-mail: hana.otevrelova@seznam.cz
telefon: +420 736 754 416

Osobní údaje klienta, včetně zvláštních kategorií osobních údajů klienta jsou správcem zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1. písm. b) GDPR za účelem plnění smlouvy o poskytnutí psychoterapeutických a speciálně pedagogických služeb uzavřených mezi klientem a správcem, dále v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1. písm. a) za účelem poskytování psychoterapeutických a speciálně pedagogických služeb, konzultací jak osobních tak elektronických a v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1. písm. f) za účelem ochrany oprávněných zájmů správce v případě sporu ze smlouvy, pokud v konkrétním případě nepřevažují zájmy klienta nad zájmy správce.

Příjemcem osobních údajů klienta je správce osobních údajů a na základě souhlasu klienta ve výjimečných případech rovněž osoby spolupracující se správcem, výhradně však v zájmu klienta a nebo za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi klientem a správcem.

Správce zpracovává osobní údaje klienta na základě smlouvy uzavřené s klientem v případě psychoterapeutických a speciálně pedagogických služeb. V souladu s čl. 6 odst. 1. písm. a), kdy není podepsána smlouva se správci poskytují a zpracovávají pouze nezbytně nutné osobní údaje, které klient poskytne. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným předpokladem pro relevantní poskytnutí služeb správcem klientovi.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Klient uděluje správci souhlas se zpracováním osobních údajů a případně osobních údajů zvláštních kategorií v rozsahu nutném pro řádné poskytování služeb klientovi pro účel zpracování, jímž je poskytování speciálně pedagogických a terapeutických služeb, poradenství, konzultací, e-publikací, článků apod., (dále jen služby). Tyto služby mohou být poskytovány osobně nebo elektronicky.

Klient souhlasí s tím, aby správce zpracovával jeho osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu se správcem jako poskytovatelem služeb a dále po dobu tří (3) let od jeho skončení.

Klient tímto prohlašuje, že byl informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů má právo:

  • Kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý z účelů zpracování samostatně,
  • Vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovávány,
  • Vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
  • Žádat výmaz svých osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již nadále není důvod,
  • Žádat omezení zpracování údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasí s jejich výmazem,
  • Žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
  • Vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,
  • Nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
  • Dostat odpověď na svou žádost adresovanou správci bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem,
  • Podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk.. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00), pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno GDPR

Klient souhlasí s tím, aby správce, je-li to v zájmu klienta, sděloval veškeré zpracovávané osobní údaje svým spolupracujícím osobám, které předem zavázal k ochraně osobních údajů klienta, alespoň v té míře, jakou klientovi garantuje sám.

Soubory cookies pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat mé služby. Prohlížením tohoto webu s jejich používáním souhlasíte.

Informace o cookies

Co je to cookie a proč je využíváme?

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například ke sledování počtu návštěvníků na stránce

Ohrožuje používání souborů cookies mé soukromí?

Při zpracování těchto souborů důsledně dbáme na ochranu vašeho soukromí a vždy postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy a etickými standardy. Veškeré získané údaje chráníme za použití těch nejmodernějších technologií, a dalším osobám či firmám je sdělujeme pouze v nezbytně nutném rozsahu, vyjma případů, kdy nám poskytnutí osobních údajů může uložit zákon.

Mohu ukládání souborů cookies do mého zařízení nějak zabránit?

Ano, stačí, když si před návštěvou našich stránek ve svém prohlížeči spustíte funkci anonymního prohlížení. V takovém případě je ale možné, že se vám některé části našich stránek nebudou zobrazovat správně a jejich prohlížení pro vás může být složitější.

Právní důvod: Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako náš “oprávněný zájem správce”. K používání dalších souborů cookie nám dáváte souhlas nastavením svého prohlížeče. Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.

Základní rozdělení cookies je podle subjektu, který cookie na webové stránce umísťuje a následně využívá.