Katalog produktů a služeb

Nabízené služby a produkty

Úvodní konzultace   600 Kč/hod.
Speciálně pedagogické vyšetření školáka vyšetření trvá 2-2,5 hod. + 0,5 hod. seznámení s výsledky 600 Kč/hod.
Předškolní vyšetření vyšetření trvá 1-1,5 hod. + 0,5 hod. seznámení s výsledky 600 Kč/hod.
Speciálně pedagogická konzultace   600 Kč/hod.
Individuální příprava předškoláka  procvičení potřebných funkcí ke zvládnutí nástupu do školy 600Kč/hod.
Individuální  práce s dítětem reedukace specifických poruch učení školáků 600Kč/hod.
Vypracování písemné zprávy  na žádost rodičů 500Kč/zprávu
Rodinná terapie   1200Kč/90 min.
Rodinná terapie   800Kč/50 min.

Katalog produktů